top of page

Forskel på de 3 typiske systemer der anvendes til Pos-Kassesystemer.

On-line System

Det er efterhånden blevet meget populært at udvikle pos-systemer der er direkte forbundet til internet og virker så at sige som en aktiv hjemmeside. Data i en jævn strøm kommunikeres tværs over internet til og fra en server, som typisk er placeret hos en udbyder. Denne server er vært for alle pos leverandørens kunder og systemer.

Idag er det forholdsvis nemt at konstruerer et pos system der arbejder online. Årsagen er at mange af de funktioner, dialogbokse, regnefelter osv. allerede er en del af de typiske ting som mange hjemmesider anvender. Der skal således ikke udvikles noget specifikt. Det er "kun" et spørgsmål om at sætte elementer sammen på en hjemmeside.

Det er denne hjemmeside, der så er dit kasse system (Pos)

For udvikleren af pos systemet er det en meget stor fordel at bruge disse færdiglavede funktioner, som er en standard.

Det er hurtigt og nemt, at konstruere en Pos-hjemmeside.

Dog er der desværre også en del udfordringer ved denne teknologi. Især på den grafiske side og hastighed er man stærkt udfordret. 

Fordele

Ulemper

 • Det er hurtigt at udvikle softwaren.

 • Du har mulighed for at tilgå data alle steder fra.

 • Det er nemt at ændre en varer på pos systemet.

 • Revisor og andre kan direkte aflæse dine salgstal.

 • Du kan bruge en simpel computer som pos.

 • Det er sårbart over for nedbrud.

 • Hastighed er tit et problem - Ventetid ved tastetryk.

 • Dårlig visuel standard.

 • Dine oplysninger sendes ud på nettet.

 • Du har ikke selv 100% kontrol over dine data.

 • Du er låst fast hos en udbyder.

 • Fare for at blive hacket.

 • Dine data kan blive brugt af andre.

Stand alone Systemer

Disse systemer er egentlige rigtige software programmer som kører direkte på den computer, som det er installeret på.

Det er altså et system, hvor koden direkte udfører beregninger og står for alt det visuelle du ser på skærmen - Altså et rigtigt program, som kan være skrevet i forskellige programmeringssprog. Ligeledes ligger der typisk en database direkte på computeren. Pos programmet sender og modtager data direkte til denne database - modsat online systemer der bruger en stor fælles databasen et sted ude på internettet.

Når det er ægte programkode, som anvendes giver det en masse fordele. Især hastighed og den visuelle fremtoning er markant bedre end på online systemer.

Ligeledes er er der intet behov for internet da der ikke er brug for at hente data til pos systemet på internet - Det hele ligger jo lokalt på din computer.

Der er også ulemper ved stand-alone systemer. F.eks. er det ikke muligt at tilgå salgsdata fra andre steder end på selve pos systemet - Medmindre man har et specielt 'Back-Office' system.

Fordele

Ulemper

 • Ekstrem høj datasikkerhed.

 • Et hav af funktioner, der typisk kan kombineres.

 • Brugervenlighed i topklasse.

 • Minimal risiko for nedetid.

 • Meget hurtig betjening - ingen venten ved tryk.

 • Fremragende egenskaber ved specialfunktioner.

 • Data kan ikke deles på nettet.

 • Lang software udviklingstid hos udbyder.

 • Kræver dyere kvalitetshardware.

 • Tager længere at installere og tilpasse.

Hybrid systemer

Som EuroPos

Hybride systemer er egentlig, rent teknisk det samme som standalone systemer. Den store forskel er at hybridsystemet også kan 'tale' hen over internet. På den måde har man indført de store fordele som online system har på netop datadeling.

Dog er de hybride systemer endnu bedre. Du bestemmer nemlig selv hvilke data der skal deles ud - Og til hvem. Ikke til en tilfældig server hos en udbyder, som online systemer er afhængig af.

Så kort fortalt er hybrid system et system med alle de fordele som både stand-alone og online systemer har.

Der er en overbygning på, der tager sig af at dele de data du vil dele. Om du så bare kun vil dele med dig selv eller f.eks. en revisor. Databasen og dine salgsdata kommer aldrig til at blive gemt et tilfældigt sted i skyen.

Fordele

Ulemper

 • Alle de samme fordele som Standalone system.

 • Alle fordele ved online system er bevaret.

 • Ulemper fra online systemer er elimineret.

 • Ingen månedligere betalinger til udbyder.

 • Meget driftsikkert.

 • Data er ikke gemt på nettet.

 • Nem datatilgang til webshop, revisor osv.

 • Meget få ulemper.

 • Typisk lidt dyere i anskaffelse - grundet hardwarekøb.

bottom of page